Staatiliste elementide aegumistähtajad

Google soovitab kasutajamugavuse ja ühtlasi kodulehe kiiruse tõstmiseks määrata ära erinevate elementide aegumine.

Lahendus on lihtne, .htaccess faili lisada järgmine kood. Kes tahab muudab aegumistähtaegu.

ExpiresActive on
ExpiresDefault “access plus 1 month”
ExpiresByType application/javascript “access plus 1 year”
ExpiresByType image/x-ico “access plus 1 year”
ExpiresByType image/jpg “access plus 14 days”
ExpiresByType image/jpeg “access plus 14 days”
ExpiresByType image/gif “access plus 14 days”
ExpiresByType image/png “access plus 14 days”
ExpiresByType text/css “access plus 14 days”